Prins Floris School te Papendrecht

Gratis schoolfruit

Vanaf deze week ontvangen alle leerlingen van school weer 20 weken lang drie keer per week gratis schoolfruit vanuit het EU-schoolfruitprogramma. Veel leerlingen kijken al uit naar het gezonde tussendoortje, want twee stuks fruit per dag is niet voor ieder gewoonte. De fruitdag van woensdag wordt tot de meivakantie verlengd met een donderdag en vrijdag. Niet alleen het eten van fruit bevorderen we zo met elkaar, maar ook de fruitlessen met veel achtergrond informatie zorgen voor de nodige extra kennis.

 

Kinderklimaattop

Groep M7B heeft afgelopen vrijdag 10 november mee gedaan aan de KinderKlimaatTop Drechtsteden 2017. De vraag die centraal stond was: Hoe ziet het leven er in 2050 uit? Niet alleen op gebied van energie, mobiliteit en afval, maar ook met duurzame keuzes over watergebruik.  Een mooie toevoeging was ook: hoe ziet onze school er in 2050 uit? Van alle tien aanwezige basisscholen uit de regio mochten enkele leerlingen op het podium met elkaar hierover van gedachten wisselen. Het was een groot succes en leverde een verfrissende blik op. Ook werden er allerlei stellingen ingebracht en ging de discussie over de doelstelling om in de Drechtsteden in 2050 klimaatneutraal te zijn. Uiteraard kon ook het publiek regelmatig hun mening geven door met groen of rood aan te geven of men ergens mee eens was. 

    

Geslaagde Schoenendoosactie

Actie4kids 2017 is afgelopen vrijdag afgerond. Onze leerlingen hebben hun best gedaan om samen met andere kinderen in het land zo'n 50.000 kinderen blij maken met een versierde schoenendoos. Een prachtig resultaat van ruim 260 gevulde schoenendozen is geteld. Fantastisch en hartelijk dank daarvoor. In deze dozen zitten schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en meestal een knuffel. Dit jaar gaan de schoenendozen naar West-Afrika, Oost-Europa, het Midden-Oosten en naar kinderen van vluchtelingen in Europa. Naast de schoenendozen werd gelukkig ook voldoende geld meegegeven voor het transport. 

Herfst

Hoewel het officieel al meer dan een maand herfst is, beginnen we dat aan de natuur pas de laatste week echt te merken. Natuurlijk draagt daar de omslag van het weer en minder uren daglicht sterk aan bij. De kleuters zijn afgelopen weken druk doende geweest met thema herfst. Veel werkjes zijn er natuurlijk in de klas gemaakt die vol trots zijn opgehangen. Natuurlijk kon het zelf ontdekken en het ervaren van de natuur niet ontbreken. Hoe dik is een boom en welke paddenstoel zie je? Het leverde weer prachtige verhalen, ervaringen en leermomenten op. 

  

Sportieve vakantie

Afgelopen herfstvakantie hebben leerlingen van de school weer aan verschillende sporttoernooien mee kunnen doen.  Vrijdag 20 oktober was er een schoolbadminton toernooi georganiseerd door de Papendrechtse Badmintonclub. Diverse leerlingen van meerdere Papendrechtse basisscholen hebben een gezellig en sportief toernooi gespeeld.
Tijdens de prijsuitreiking was de school goed vertegenwoordigd: de 1e plaats was voor Lara Visser (Prins Floris), de 2e plaats voor Manoi Standaard ('t Kofschip) en de 3e plaats voor Floris Höhle (Prins Floris).

   

Berenjacht

In het kader van de kinderboekenweek zijn de kinderen uit de jongste groepen de afgelopen periode op jacht geweest. Naar aanleiding van een vernieuwde editie van een traditioneel prentenboek dat al 25 jaar in Nederland bestaat. 'Wij gaan op berenjacht' klonk het in de straten rondom de school. Fijn dat onze ouders hieraan ook wilden meewerken zodat de kinderen ook heel wat leerzame berenactiviteiten konden uitvoeren. Bovendien was het beregezellig! 

    

 

Opening kinderboekenweek

Ben jij bang in het donker? Droom je wel eens naar? Vind je spinnen eng? Of heb je pijn in je buik als je naar school moet? Iedereen is wel eens bang. En dat is helemaal niet gek! Je kunt bang worden als je iets gevaarlijks ziet. Bijvoorbeeld een grote hond die hard blaft en op je afrent. Of je bent bang dat je op school iets moeilijks moet doen en je denkt dat je fouten gaat maken. Je schrikt, je hart bonst in je keel en je voelt bibbers in je buik. Woensdagochtend 4 oktober speelden enkele leerkrachten dit thema uit op het podium van school. Kikker, Varken, Eend en Haas hielpen elkaar door hun angsten heen. Aan het eind van deze prachtige voorstelling kreeg elke klas een boek mee naar de klas.

 

Samenwerking met De Lage Waard

Onze school werkt als basisschool al vele jaren samen met De Lage Waard. Samen met andere Christelijke basisscholen is er afstemming over doorlopende leerlijnen op o.a. de gebieden van rekenen/wiskunde, Nederlandse en Engelse taal. Daarnaast wordt er ook gekeken in elkaars klassen hoe er o.a. met zelfstandig werken en huiswerk wordt omgegaan. Binnenkort bezoeken onze plusklasleerlingen 7/8 ook weer DLW in het kader van techniek. Afgelopen week waren studenten van de DLW Zorg en Welzijn op onze basisschool. Samen met de leerlingen uit groep M5A zorgden ze aan het eind van de week voor het maken van een gezonde traktatie. Gezonde voeding is iets dat straks ook op onze school niet alleen op woensdagen weer een vervolg krijgt door de toekenning van onze aanvraag voor drie keer in de week gesubsidieerd schoolfruit. 

Letterboom

In groep 3 zijn we dit jaar begonnen met de vernieuwde methode van Veilig Leren Lezen. Veilig leren lezen is al tientallen jaren de meest gebruikte en meest succesvolle taal-leesmethode in groep 3. Op basis van de laatste didactische inzichten en samen met leerkrachten is de compleet nieuwe kim-versie ontwikkeld.  Na elke kern krijgen de leerlingen een stukje van de letterboom mee naar huis. Deze heeft bij een hoop kinderen al een mooi plekje in huis en zal het komende half jaar verder groeien met alle aangeleerde letters.

Koffieplein

Vanochtend, vrijdag 15 september was het eerste koffieplein moment op onze school. Een nieuw initiatief vanuit de werkgroep ouderbetrokkenheid. Ouders van de jongste groepen konden om half 9 hun eerste bakkie pakken. Ouders uit de groepen 3 t/m 6 stroomden om kwart voor 9 (na het schriften kijken) de hal in. Ruim 40 ouders kletsten elkaar gezellig bij over de afgelopen vakantie, de eerste schoolweken en wat er nog meer speelt in het leven. Ook beide directieleden waren van de partij zodat tevens enkele schoolzaken besproken konden worden. Onder het genot van een kop koffie of thee was het een uur lang gezellig toeven met elkaar. Een aanrader voor ouders die er niet bij konden zijn, want het werd door een ieder (vader of moeder) erg gewaardeerd. Het volgende koffieplein staat genoteerd (wederom bij het schriften kijken gp 3 t/m 6) op donderdagochtend 11 oktober.

   

 • postadres

  Postbus 1070
  3350CB Papendrecht

 • Moerbeihof

  Moerbeihof 5
  078 644 0330

 • Zuidkil

  Zuidkil 53
  078 644 0316

 • Lindenzoom

  Lindenzoom 3
  078 641 1865