Prins Floris School te Papendrecht

Voor Sara

Sara haalt zelf de cheque met de opbrengst op

De opbrengst voor de Stichting voor Sara is bekend. Met heel veel inzet en passie hebben heel veel mensen zich ingezet de afgelopen maanden, met als slotstuk de vrijmarkt met de carwash.
Al het werk was niet voor niets. De totale opbrengst is maar liefst € 1800,55.
Op 31 mei kwam Sara zelf mee om de cheque op te halen die werd uitgereikt, daar waar alles begon, namelijk in het lokaal van groep M7a. Bram, de vader van Sara, schreef op de facebookpagina van de stichting:

Wat een geweldige klas! Groep 7 van de Prins Florisschool Papendrecht ging voor de spaarpottenactie zo enthousiast aan de slag dat de hele school in actie kwam. Sara's neef Lucas zette alles in gang en de ouderraad, de leraren en de leerlingen hielpen massaal mee. Met een vrijmarkt op het schoolplein, de spaarpottenactie en losse donaties haalden ze maar liefst 1800,55 euro op!! Emine, Bram en Sara kregen vandaag de cheque overhandigd. Super gedaan allemaal!!

Hele ervaring finale ontluikend ondernemen

Afgelopen woensdag waren Lauren, Tess en Floris aanwezig bij de finale van Ontluikend Ondernemen in Wormer. Met het bedrijf Falt dat zij hadden opgericht deden ze een gooi naar de trofee van 2018. De doelstelling van het bedrijf Falt is om zo veel mogelijk vluchtelingen met een status aan passend werk te helpen. Deze basis wist de jury enorm te waarderen. Jammerlijk was dat op het podium de presentatie niet geheel volgens de voorbereidingen verliep. De felicitaties gingen dan ook terecht uit naar Dare2Wear uit Purmerend. Meester Leon en onze master Ronald de Bruijn die net als de ouders aanwezig waren, keken echter met trots terug op Falt en de vele leermomenten van dit project. Uiteraard mocht de foto met presentator Juvat Westendorp niet ontbreken.

 

Schoolkamp

Het was weer een feest voor onze leerlingen, maar uiteraard konden de inwoners van Hattem ook volop mee genieten. Vanmiddag was het vossenjacht tijdens het schoolkamp van groep 8. In prachtige kledij stonden de juffen en meesters op passende plekken in dit mooie dorp. Het was soms wel even schrikken want niet iedereen stond direct zichtbaar in beeld. De lach was echter snel weer terug mede door het prachtige weer en de blik van herkenning wie deze vos wel weer was.

  

schoolfinale 2018

De schoolfinale is geweest. De kinderen waren gespannen. Het ene groepje was beter op elkaar ingespeeld dan het andere. Het is ook best pittig om voor een grote groep mensen je verhaal te doen!

Ze hadden een pitch voorbereid, waarin ze vertelden wie welke rol heeft binnen het bedrijf. Maar ook wat doen en hoe ze dat doen. Ook de financiële kant werd belicht.

ShirtSquad hebben de schoolfinale gewonnen. Het was een goed verhaal en je zag voor je hoe ze het voor elkaar zouden krijgen. Goed gedaan!

 

Inmiddels is ook bekend dat er weer een groep van onze school naar de landelijke finale gaat!

FALT

Ook jullie van harte gefeliciteerd! Heel veel succes in de landelijke finale!

Schoolfinale Ontluikend Ondernemen

Voor de kinderen die druk bezig zijn geweest met het ondernemen, zou het natuurlijk geweldig leuk zijn als er kinderen uit de klas komen kijken bij de SCHOOLFINALE!!

Er kan tot 13 mei, d.m.v. een donatie (niet echt), gestemd worden op de projecten. Breng je stem uit en help de kinderen naar de Landelijke Finale!

 1. FALT
 2. UkkiePukkies
 3. HONDENSQUAD
 4. ShirtSquad

Programmeren op school

Programmeren op de Prins Florisschool
Als we het nieuws een beetje volgen, zien we dat robots een steeds grotere plek gaan krijgen in onze maatschappij. Maar ook de zelfrijdende of zelfsturende auto's halen steeds vaker de krant. Onze kinderen zullen hier alleen nog maar meer mee te maken krijgen. Daarom ook dat computational thinking genoemd wordt als een van de 21st Century Skills. Het omgaan met deze techniek is iets waar we als maatschappij en als school eigenlijk niet omheen kunnen.

Om de kinderen daar zo goed mogelijk op voor te bereiden en om te laten zien welke kansen en mogelijkheden (of gevaren) dit biedt, hebben wij als school de afgelopen tijd de nodige programmeermaterialen aangeschaft. Tot de zomervakantie zal er gekeken worden hoe deze materialen zo efficiënt mogelijk onderdeel kunnen worden van ons al bestaande lesprogramma. Na de vakantie zullen de kinderen door middel van leskisten in de klas aan de slag gaan met programmeren.
 
LEGO  Mindstorms  EV-3
Het grootste deel van de leskisten bestaat uit robots. Een hiervan is de zogenaamde LEGO Mindstorms EV-3. Een door LEGO ontwikkelde robot, die door kinderen gebouwd en geprogrammeerd kan worden. Hiervoor wordt ook ieder jaar een landelijke wedstrijd gehouden. Het is niet gezegd dat wij daar als school in de toekomst aan mee gaan doen, maar we hebben wel door een genereuze gift van een andere school wedstrijdonderdelen gekregen voor de wedstrijdtafel van 2015. Dat klinkt over de datum, maar dat is het niet. Met deze onderdelen en een, door een opa van onze school, gemaakte wedstrijdtafel kunnen de kinderen gericht programmeren en opdrachten uitvoeren. 
 
    
 
Samenwerking
Om hier een extra impuls aan te geven zullen er, na de meivakantie, leerlingen van het Griendencollege komen om hun kennis met ons te delen. Zij doen al jaren mee aan de wedstrijden en hebben zodoende veel kennis hierover in huis.
 
Daarnaast zullen we ook in contact proberen te komen met technische opleidingen en kijken of hieruit een stukje kennisuitwisseling kan voortkomen. Mocht u hier zelf de nodige kennis van hebben en mee willen denken vanuit uw expertise staan we daar natuurlijk voor open. U kunt in dat geval mailen met ict@prinsfloris.nl

Wat leeft er in de sloot

Op woensdag 11 april zijn de jongste groepen naar de Natuur- en vogelwacht Alblasserwaard geweest  waar we eerst binnen mochten rondkijken.  Daarna kregen we een uitleg over wat er allemaal in een sloot leeft. We gingen zelf ook met een schepnet, emmer en een potje met een vergrootglas  naar de echte sloot om op onderzoek te gaan. Het was een hele fijne en leerzame ochtend, zeker met de hulp van de ouders!!

   

       

Masterclass Ontluikend Ondernemen

Voor het 5e achtereenvolgende jaar is begin maart het lesprogramma Masterclass Ontluikend Ondernemen (MOO) voor ontluikende ondernemers uit groep 8 van diverse basisscholen weer losgebarsten. Veel basisscholen uit o.a. Alkmaar, Heiloo, Zaanstreek, Papendrecht, Amstelveen en Grootegast doen eraan mee. Inmiddels zijn 58 teams (lees: 58 bedrijven) van circa 300 leerlingen (lees: nieuwe jonge ondernemers) aan de lessen begonnen om van hun eigen idee hun (fictieve) bedrijf te maken en het daarvoor benodigde ondernemingsplan op te schrijven. Dat gebeurt onder leiding van masters (ondernemers/managers als gastdocenten). De heer Ronald de Bruijn en de heer Jan Wim van Wijngaarden begeleiden onze 4 teams. Zij zetten zich in om de jonge ondernemers de zogenaamde 21-eeuwse lifeskills/vaardigheden van het ondernemerschap mee te geven. Ook nu weer zijn bij de leerlingen de thema's zorg, duurzaamheid en milieu favoriet. 

    

    

Vernieuwing schoolplein Zuidkil

Als alles volgens planning verloopt, zal het schoolplein op locatie Zuidkil er na de zomervakantie een stuk anders uitzien dan nu. Het grondig ophogen van het plein stond al op de planning. Op sommige plekken zelfs meer dan 20 cm. De directie van school heeft dit moment aangegrepen om het plein een stuk speelvriendelijker te gaan maken in samenspraak met de andere gebruikers. Niet alleen de personeelsleden maar ook de signalen van de verschillende leerlingenraden worden meegenomen om tot een definitieve inrichting te komen. Afgelopen donderdag heeft onze leerlingraad de plannen en keuzes bekeken en besproken.

Wijziging schooltijden vanaf schooljaar 2018-2019

De werkgroep schooltijden heeft na onderzoek en de nodige vergaderingen de medezeggenschapsraad (MR) geadviseerd vanaf schooljaar 2018-2019 onze schooltijden te wijzigen. De MR heeft in haar laatste vergadering ingestemd met deze voorgestelde wijziging.

Hierdoor worden vanaf schooljaar 2018-2019 onderstaande schooltijden voor alle leerlingen gehanteerd:

maandag, dinsdag en donderdag van 08:30 tot 14:30 waarbij gezamenlijk gegeten wordt op school

woensdag en vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur (voor alle leerlingen beide middagen vrij)

Doordat we met dit continurooster gaan werken, zijn er voor ouders geen overblijfkosten meer. Deze kosten worden door school betaald. Wel zullen de kinderen zelf brood en drinken mee moeten nemen.

Wasko biedt ouders van onze school op maandag, dinsdag en donderdag een extra BSO mogelijkheid aan. Tegen een gereduceerde prijs is opvang tot 16:00 uur mogelijk. Langere opvang tegen het gangbare tarief behoort ook nog tot de mogelijkheden.

De komende periode zal de werkgroep nadere zaken uitwerken die we t.z.t. aan belanghebbenden zullen doorgeven.   

Rare haren dag

In Amerika kennen ze op scholen Crazy Hair Day in ons land is deze traditie er nog niet. Op onze school uiteraard wel met 'Rare haren dag'. Afgelopen vrijdag 16 maart waren er weer hele bijzondere creaties te bewonderen. Puur voor de lol je ook eens van een andere kant laten zien, kan zo leuk zijn met elkaar. 's Ochtends vroeg was het wel even stressen vaak samen met je moeder. Om half 9 was het echter volop genieten. Volgend jaar zullen we ook de bijzondere kapsels van de juffen en meesters eens meenemen.

                

 

Boomfeestdag

Woensdag 14 maart 2018 vond de Nationale Boomfeestdag plaats met als thema 'Operatie Boomfeestdag: Maak 't buiten beter!' In Papendrecht werden tijdens deze editie in de Walmolen dertien bij-vriendelijke bomen geplant. Wethouder Kees Koppenol hield om 11.00 uur een korte toespraak en plantte daarna samen met 25 kinderen van groep zeven van de Prins Florisschool de eerste boom. De leerlingen gaven daarna de overige bomen een plek. Voorafgaand kregen ze op school van Arjan Korteland van Stichting BIJ de Heerlijkheid een speciale les over bijen en insecten en hun belang voor bomen en de natuur. 

 

 • postadres

  Postbus 1070
  3350CB Papendrecht

 • Moerbeihof

  Moerbeihof 5
  078 644 0330

 • Zuidkil

  Zuidkil 53
  078 644 0316

 • Lindenzoom

  Lindenzoom 3
  078 641 1865