Prins Floris School te Papendrecht

Berenjacht

In het kader van de kinderboekenweek zijn de kinderen uit de jongste groepen de afgelopen periode op jacht geweest. Naar aanleiding van een vernieuwde editie van een traditioneel prentenboek dat al 25 jaar in Nederland bestaat. 'Wij gaan op berenjacht' klonk het in de straten rondom de school. Fijn dat onze ouders hieraan ook wilden meewerken zodat de kinderen ook heel wat leerzame berenactiviteiten konden uitvoeren. Bovendien was het beregezellig! 

    

 

Opening kinderboekenweek

Ben jij bang in het donker? Droom je wel eens naar? Vind je spinnen eng? Of heb je pijn in je buik als je naar school moet? Iedereen is wel eens bang. En dat is helemaal niet gek! Je kunt bang worden als je iets gevaarlijks ziet. Bijvoorbeeld een grote hond die hard blaft en op je afrent. Of je bent bang dat je op school iets moeilijks moet doen en je denkt dat je fouten gaat maken. Je schrikt, je hart bonst in je keel en je voelt bibbers in je buik. Woensdagochtend 4 oktober speelden enkele leerkrachten dit thema uit op het podium van school. Kikker, Varken, Eend en Haas hielpen elkaar door hun angsten heen. Aan het eind van deze prachtige voorstelling kreeg elke klas een boek mee naar de klas.

 

Samenwerking met De Lage Waard

Onze school werkt als basisschool al vele jaren samen met De Lage Waard. Samen met andere Christelijke basisscholen is er afstemming over doorlopende leerlijnen op o.a. de gebieden van rekenen/wiskunde, Nederlandse en Engelse taal. Daarnaast wordt er ook gekeken in elkaars klassen hoe er o.a. met zelfstandig werken en huiswerk wordt omgegaan. Binnenkort bezoeken onze plusklasleerlingen 7/8 ook weer DLW in het kader van techniek. Afgelopen week waren studenten van de DLW Zorg en Welzijn op onze basisschool. Samen met de leerlingen uit groep M5A zorgden ze aan het eind van de week voor het maken van een gezonde traktatie. Gezonde voeding is iets dat straks ook op onze school niet alleen op woensdagen weer een vervolg krijgt door de toekenning van onze aanvraag voor drie keer in de week gesubsidieerd schoolfruit. 

Letterboom

In groep 3 zijn we dit jaar begonnen met de vernieuwde methode van Veilig Leren Lezen. Veilig leren lezen is al tientallen jaren de meest gebruikte en meest succesvolle taal-leesmethode in groep 3. Op basis van de laatste didactische inzichten en samen met leerkrachten is de compleet nieuwe kim-versie ontwikkeld.  Na elke kern krijgen de leerlingen een stukje van de letterboom mee naar huis. Deze heeft bij een hoop kinderen al een mooi plekje in huis en zal het komende half jaar verder groeien met alle aangeleerde letters.

Koffieplein

Vanochtend, vrijdag 15 september was het eerste koffieplein moment op onze school. Een nieuw initiatief vanuit de werkgroep ouderbetrokkenheid. Ouders van de jongste groepen konden om half 9 hun eerste bakkie pakken. Ouders uit de groepen 3 t/m 6 stroomden om kwart voor 9 (na het schriften kijken) de hal in. Ruim 40 ouders kletsten elkaar gezellig bij over de afgelopen vakantie, de eerste schoolweken en wat er nog meer speelt in het leven. Ook beide directieleden waren van de partij zodat tevens enkele schoolzaken besproken konden worden. Onder het genot van een kop koffie of thee was het een uur lang gezellig toeven met elkaar. Een aanrader voor ouders die er niet bij konden zijn, want het werd door een ieder (vader of moeder) erg gewaardeerd. Het volgende koffieplein staat genoteerd (wederom bij het schriften kijken gp 3 t/m 6) op donderdagochtend 11 oktober.

   

Techniek bij kleuters

Techniek is o.a. experimenteren, uitvinden, ontdekken en onderzoeken. Dat zijn eigenlijk dingen die kleuters vanuit zichzelf al doen. Geef ze een bak met materialen, zonder dat je er een opdracht bij geeft, en de kinderen gaan uit zichzelf al onderzoeken. Het is zo ‘des kinds’, ‘des kleuters’, om te spelen, te ontdekken en nieuwe dingen te leren waardoor technische inzichten zoals o.a. stapelen, stabiliteit, evenwicht en stevigheid ontstaan. In de jongste groepen van de PFS zijn de kleuters de komende weken druk in de timmerhoek aan het werk. Deze meiden bouwden hun eigen mooie boot en een vernieuwd kerkgebouw. Het is bijzonder mooi als leerkracht te ervaren hoe elke zoektocht van een kind naast plezier een hoop ervaring oplevert. 

 

Sociaal Emotioneel Leren

School is voor veel kinderen de plek waar zij, naast thuis, veel tijd doorbrengen en waar een groot deel van hun sociale leven zich afspeelt. Vooral de wijze hoe kinderen met elkaar omgaan, van elkaar leren, op elkaar reageren, relaties onderhouden of verbreken heeft een grote impact op de emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen. Groepsdynamiek en individuele gedragswijzen versterken elkaar. Optimale uitkomsten voor kinderen worden bereikt door op school een positieve stimulerende leef- en ontwikkelomgeving te creëren. De komende maanden bekijkt onze school de methode Kwink. In alle groepen worden de komende periode lessen van deze wetenschappelijk goed onderbouwde methode uitgeprobeerd. Het juiste gebruik gevolgd door adequate alertheid zorgt er hopelijk voor dat we het beperkte verstorend gedrag en pesten nog beter gaan voorkomen. Kwink is een groepsbrede, preventieve aanpak die werkt met de vijf bewezen gedragscompetenties en uiteraard voldoet deze aanpak aan de Wet Sociale Veiligheid. We houden u uiteraard op de hoogte van onze bevindingen en u zult ook thuis mogelijk enige keren materiaal hierover ontvangen.

    

Engels in alle groepen

Een vreemde taal kan het best jong geleerd worden. Gelukkig heeft onze methode 'Take it easy' ook zijn leerlijnen voor de groepen 1 t/m 4 klaar. Vanaf dit schooljaar zullen niet alleen kinderen vanaf groep 5 en hoger Engelse les krijgen van native speakers of een co-teacher, maar ook de jongsten op onze school.  In de onderbouwgroepen kunnen de thema's vanuit de methode makkelijk geintegreerd worden in de dagelijkse lessen. Zo kost Engels slechts beperkt extra tijd.  In de lessen van een kwartier komen prentenboeken, liedjes en een ideeënboek naar voren die een grote hoeveelheid variatie biedt. 

    

Subsidie muziekonderwijs

Onze school is in Papendrecht de enige school die voor de ontwikkeling van muziekonderwijs extra gelden vanuit de overheid ontvangt. De overheid heeft hiervoor samen met Joop van de Ende een fonds opgericht. Wij hebben in overleg met medewerkers van ToBe uit Dordrecht een succesvolle aanvraag ingediend waardoor we voor 3 jaar extra gelden hiervoor hebben ontvangen. Het schoolteam heeft daardoor in de zomervakantie al een inspirerende cursusochtend over de nieuwe digitale methode 123Zing ontvangen. Daarnaast zullen juf Allian en meester Egbert de trekkers in school worden om niet alleen in de les maar ook buiten de lessen muziek vaker en beter in school terug te laten komen. Juf Allian heeft op beide locaties ook alle muziekinstrumenten inmiddels verzameld en voor klassengebruik gereed gemaakt. De eerste muziekles uit de nieuwe methode is afgelopen week enthousiast door de kinderen ontvangen. 

                    

 

 • postadres

  Postbus 1070
  3350CB Papendrecht

 • Moerbeihof

  Moerbeihof 5
  078 644 0330

 • Zuidkil

  Zuidkil 53
  078 644 0316

 • Lindenzoom

  Lindenzoom 3
  078 641 1865