Prins Floris School te Papendrecht

Vakanties 2017-2018

Herfstvakantie
14 t/m 22 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie
23 februari t/m 4 maart
Paasvakantie (incl. Goede Vrijdag)
29 maart (middag) t/m 2 april
Meivakantie
27 april t/m 13 mei
Pinkstervakantie
21 mei
Zomervakantie
13 juli t/m 26 augustus

Extra vrije momenten

heel de dag startgesprekken
alle groepen
4 september
studiemiddag
alle groepen
10 oktober
administratiemiddag
alle groepen
9 november
studiedag
alle groepen
29 januari
administratiemiddag
alle groepen
6 februari
administratiemiddag
alle groepen
22 februari
dag i.v.m. schoolkamp
groep 8
14 en 15 mei
dag i.v.m. schoolkamp
groepen 1 t/m 7
18 mei
studiedag
alle groepen
28 mei
administratieochtend
alle groepen
27 juni
wenmiddag nieuwe leerlingen
groep 2
28 juni
wenmiddag nieuwe leerlingen
groep 2
3 juli

Aanmelden nieuwe leerlingen

Voor het aanmelden van leerlingen op onze school kunt u een afspraak maken met de directeur Jaap van der Put (078-6440316) voor de locatie Zuidkil of de adjunct-directeur Cent den Haan (078-6440330) voor de locaties Moerbeihof en Lindenzoom. We proberen zo veel mogelijk uw kind te plaatsen op de locatie in uw buurt.

Tijdige aanmelding stellen wij op prijs i.v.m. het maken van de groepsindelingen. De aanmelding geschiedt met behulp van een aanmeldingsformulier, het ondertekenen van een respectverklaring en een lijst met aanvullende gegevens.

Broertjes en zusjes kunnen via een verkorte procedure worden ingeschreven. Een inschrijfformulier halen bij de directie en het doorgeven van eventuele bijzonderheden volstaat.

Voordat uw kind definitief naar zijn of haar groep gaat, wordt het in de gelegenheid gesteld kennis te maken met zijn of haar nieuwe juf. Uw kind krijgt hiervoor een uitnodiging. Het kan dan drie dagdelen alvast wat sfeer proeven. Kinderen die in de zomervakantie jarig zijn kunnen twee dagdelen komen om alvast kennis te maken. Kinderen die tussen de eerste schooldag en 1 oktober jarig zijn en vier jaar worden, kunnen al direct na de zomervakantie bij ons op school beginnen en worden ook in de gelegenheid gesteld twee dagdelen kennis te komen maken. In de laatste maand voor de zomervakantie laten we geen nieuwe leerlingen meer instromen.

Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een aantal enthousiaste ouders van leerlingen van de verschillende locaties van de Prins Florisschool. Als OR organiseren wij (binnen- en buitenschoolse) activiteiten voor de kinderen. Dit doen wij in samenwerking met de leerkrachten.

Wij richten ons met name op de ´speciale' dagen, zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Daarnaast zijn we ook nauw betrokken bij bijzondere activiteiten als de Kinderboekenweek, jubilea, het afscheid van groep 8 en de extra´s tijdens schoolreisjes.

Als OR zijn we ook medeverantwoordelijk voor het innen, beheren en verantwoorden van de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor de schoolreis. Wij vragen voor ieder schoolgaand kind een bepaald bedrag om eerder genoemde activiteiten mogelijk te maken. Denk hierbij aan:

 • Chocoladeletters, cadeautjes en strooigoed e.d. voor Sinterklaas
 • Kerstgeschenken en kerstviering
 • Eten en drinken tijdens schoolreisjes

De OR bestaat op dit moment uit de volgende ouders

Locatie Moerbeihof/Lindenzoom

 • Christi Boere (Penningmeester)
 • Eveline Carpier
 • Claudia van Dijk (Secretaris)
 • Kim Maliepaard
 • Geralda Matena

Locatie Zuidkil

 • Karin den Braber (Voorzitter)
 • Rebecca Dona
 • Simone Fokkema
 • Merel van Pieterson
 • Ineke Verschoor

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties dan kunt ons altijd aanspreken. En vooral ook wanneer u ons wilt komen helpen bij de organisatie van de activiteiten.

MR

De MR is als volgt samengesteld:

oudergeleding:

 • Theo van Wijk (voorzitter/ penningmeester)
 • Georgette Kuntz 
 • Walter van Berkel 
 • Debbie Hooglander GMR

personeelsgeleding:

 • Mirjam van de Berg (notulist)
 • Saskia van Nes (secretaris)
 • Marianne Molle (GMR)
 • Leon van Dalen

U kunt bij ons terecht met vragen en opmerkingen via dit mailadres: saskia.nes@prinsfloris.nl

Het jaarverslag van 2016 kunt u hier  downloaden.

Het jaarverslag van 2015 kunt u hier  downloaden.

Het jaarverslag van 2014 kunt u hier downloaden.

Schoolgids

De schoolgids 2017-2018 kunt u hier downloaden.

 • postadres

  Postbus 1070
  3350CB Papendrecht

 • Moerbeihof

  Moerbeihof 5
  078 644 0330

 • Zuidkil

  Zuidkil 53
  078 644 0316

 • Lindenzoom

  Lindenzoom 3
  078 641 1865